Projekt
Investeringsprojekt - 272374

TORIKOJUT HAAPAVEDEN TORILLE

Haapaveden Yrittäjät ry

- 27.02.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Haapaveden vanhalle torille rakennetaan Haapaveden Yrittäjäyhdistyksen toimesta toriko-jut. Kojut on tarkoitettu yhdistysten, järjestöjen ja yksityisten henkilöiden käyttöön. Haapa-veden tori on kautta aikojen ollut suosittu kiertävien torikauppiaiden myynti ja pysähdys-paikka. Myyjiä torilla on keskiviikkoisin ja lauantaisin. Päivät ovat valikoituneet ns. hiljaisella sopimuksella, jolloin kaikki myyjät ovat yhtä aikaa paikalla. Muutaman kerran vuodessa to-rilla kokoontuu myös markkinarinki, jolloin tori on aivan täynnä monenlaista tavaraa ja pal-velua tarjoavaa kauppiasta. kesällä 2023 Elinvoimaiset kylät hanke järjesti torille ohjelmalli-sia iltatoritapahtumia. Ne koettiin tarpeellisiksi ja niitä on pyydetty myös ensikesäksi. Tori-kojut voivat olla tällaiselle toiminnalle vetovoimatekijä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

272374

Slutdatum

27.02.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner