Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 83891

Törmäsen valokuituverkon rakentaminen

Törmäsen kuituosuuskunta

31.10.2018 - 26.10.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Törmäsen kyläverkkohankkeen tavoitteena on rakentaa Törmäsen kylän alueelle valokuituverkko, koska nykyiset tietoliikenneyhteydet eivät ole riittävät. Hankkeen kohderyhmänä ovat Törmäsen kylän vakituiset asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja yritykset. Törmäsen kylä sijaitsee Inarin kunnassa 4-tien ja Ivalojoen varrella sekä vilkkaan Ivalon lentokentän läheisyydessä. Törmänen on elinvoimainen ja vireä kyläyhteisö. Törmäsen kylä käsittää noin 37 neliökilometrin laajuisen alueen, johon kuuluvat myös Alajoen, Alajärven ja Huuhkajan asutusalueet. Törmäsessä on noin 300 vakituisesti asuttua taloa sekä 30 vapaa-ajan asuntoa. Eri alojen yrityksiä on tällä hetkellä 25 kappaletta. Toimivien tietoliikenneyhteyksien saaminen kylälle koetaan erittäin tärkeäksi, koska osaltaan sen avulla kylä pysyy elinvoimaisena. Toimivat tietoliikenneyhteydet hyödyttävät yritystoimintaa ja lisäävät kylän nykyisten asukkaiden, kylään muuttajien sekä vapaa-ajan asukkaiden päivittäisen elämän toimivuutta ja viihtyisyyttä. Kyläverkkohankkeelle ominaista on talkootyön suuri osuus. Törmäsen kylän asukkailla on jo ennestään kokemusta talkootyöstä ja muun muassa se on osoittanut, että Törmäsessä ollaan valmiita toimimaan yhteisten tavoitteiden eteen ja sitoutumaan yhteisten hankkeiden toteuttamiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

83891

Aloituspäivämäärä

31.10.2018

Loppumispäivämäärä

26.10.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt