Projekt
Investeringsprojekt - 254780

Totin Erän monitoimikeskus ja kylätalo Eräpirtti

Totin Erä ry

- 29.09.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Totin Erä ry rakentaa monitoimikeskuksensa yhteyteen Totijärvelle Eräpirtti -kylätalon. Rakennushanke toteutetaan pääosin vuoden 2024 aikana ja viimeistelytöineen rakennus on valmis syksyllä 2025. Rakennusalan matalasuhdanteen aikana toteutettava hanke auttaa osaltaa alan yrityksiä selviytymään vaikeimpien aikojen yli. Eräpirtti tulee monipuolistamaan keskuksen tarjontaa entisestään, toimien tapahtumien kokoontumistilana ja keskuspaikkana. Rakennus tulee lisäämään ja laajentamaan keskukseen toimintaa ja aiemmin toteutettujen hankkeiden käyttöastetta. Hanke vahvistaa eräpalveluita tarjoavien ja riistalihaa markkinoille tuovien yritysten yhteistoimintaa ja verkostoitumista Pirkanmaalla. Tottijärven alueen asukasmäärä kasvaa ja kesäasuntojen käytön muuttuessa ympärivuotiseksi, on kokous- ja juhlatilojen kysyntä kylällä kasvussa. Yhdistysten tapahtumat, syntymäpäivät ja muut perhejuhlat tulevat olemaan tärkeä osa Eräpirtin toimintaa erityisesti kesäaikana. Eräpirtti on merkittävä täydennys Tottijärven ja lähialueen kylien palvelutarjontaan. Eräpirtti hyödyttää toteuttajan ohella koko kyläyhteisöä, yhdistyksiä ja asukkaita vielä vuosien ja vuosikymmenten kuluttua.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

254780

Slutdatum

29.09.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner