Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 132477

Tottesund konferens

Maxmo Hembygdsförening r.f.

31.05.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Projektets mål är att utveckla före detta överstebostället Tottesunds herrgård och den intilliggande parken som utgör ett unikt kulturarv på den österbottniska landsbygden. Herrgårdsområdet med närmiljön var grunden för de tidigare projekten, Kartläggning av Tottesunds herrgård och Nytt liv i Tottesunds herrgård och närmiljö. Det nya projektet, som är en direkt fortsättning på tidigare projekt, skall skapa reella förutsättningar för att uppfylla de tidigare projektens målsättningar och kunna ha verksamhet året runt.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

132477

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt