Projekt
Utvecklingsprojekt - 209470

Träffpunkten i Byjin

Psykosociala föreningen Träffpunkten rf

31.10.2022 - 30.08.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Utvecklingsprojektet erbjuder en lågtröskelverksamhet i form av en verkstad med olika sorters hantverk där deltagande är gratis för besökarna. Målet med projektet är motivationsarbete och resursförstärkande arbetet på individnivå för att uppnå en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Projektets verksamhetspunkt Hantverkstan är inom Malax kommun en ny verksamhetsform som inte kan jämföras med någon dylik verksamhet inom kommungränserna, vilket gör utvecklingsprojektet unik i sin helhet. Vi vill uppmuntra deltagarna att ingå i samhällets gemenskaper, vara aktiva medborgare och utveckla sitt välmående för att bygga fungerande människorelationer, stärka handlingskraften och uppnå en känsla av hanterbarhet i livet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

209470

Startdatum

31.10.2022

Slutdatum

30.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner