Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 231878

Trailerin hankinta

Perämeren Kala Ky

27.02.2023 - 31.10.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Traileria käytetään veneen kuljetukseen eri kohteiden välillä. Traileria käytetään vajaasti hyödynnettyjen kalalajien pyynnin mahdollistamiseen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

231878

Startdatum

27.02.2023

Slutdatum

31.10.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner