Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 200618

Traktorin hankinta

Mäkipörhölä Olavi

06.04.2022 - 30.06.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tässä hankkeessa hankitaan kuormaajalla varustettu traktori kalojen ja kalastustarvikkeiden nosteluun sekä veneiden siirtelyyn.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

200618

Startdatum

06.04.2022

Slutdatum

30.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner