Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 77241

Trivsamt och tryggt vid Sommarösund

Smf Södra Vallgrund

12.06.2018 - 29.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Turismbefrämjandeåtgärder, möjligt för fler husbilar och -vagnar att få tillgång till ordnand parkeringsplats med tillgång till vatten och el. Simstrandsområdet förbättras inklusive parkeringen. Tillgängligheten vid Sommarösunds norra strand förbättras. Tryggheten i lokal-samhället utökas i och med anskaffandet av en hjärtsstartare samt utbildning.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

77241

Aloituspäivämäärä

12.06.2018

Loppumispäivämäärä

29.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt