Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 77241

Trivsamt och tryggt vid Sommarösund

Smf Södra Vallgrund

13.06.2018 - 29.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Turismbefrämjandeåtgärder, möjligt för fler husbilar och -vagnar att få tillgång till ordnand parkeringsplats med tillgång till vatten och el. Simstrandsområdet förbättras inklusive parkeringen. Tillgängligheten vid Sommarösunds norra strand förbättras. Tryggheten i lokal-samhället utökas i och med anskaffandet av en hjärtsstartare samt utbildning.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

77241

Startdatum

13.06.2018

Slutdatum

29.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner