Projekt
Utvecklingsprojekt - 18413

TSEMPPI – iloa ryhmästä!

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

01.02.2016 - 28.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

TSEMPPI -iloa ryhmästä! -hanke toimii viidessä kunnassa: Alavieskassa, Kalajoella, Merijärvellä, Sievissä ja Ylivieskassa. Näissä kunnissa lisätään ja tiivistetään yhteistyötä kunnan, seurakunnan ja hankkeiden työntekijöiden, järjestö- ja yhdistystoimijoiden kesken sekä aktivoidaan kuntien asukkaita vapaaehtoisuuteen pohjautuvan, tarvelähtöisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen omassa kunnassaan. Hankkeen konkreettisena tuloksena kuntiin syntyy toiminnallisia ryhmiä, esimerkiksi kerhoja, vertaisryhmiä, isä- ja äitipiirejä tai lapsiparkkitoimintaa. Ryhmät synnyttävät kuntalaisissa vertaisuuden ja osallisuuden tunteita sekä tukevat ihmisiä erilaisissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat lapsiperheet, mutta hankkeesta hyötyvät myös nuoret ja ikäihmiset sekä lapsi- ja perhetyötä tekevät ammattilaiset. Ryhmien kautta lapsiperheet saavat mielekästä tekemistä, lasten ja vanhempien hyvinvointi lisääntyy. Hanketyöntekijän tehtävä on koota yhteen lapsiperheiden tarpeita ja toiveita sekä käynnistää toimintaa kunnissa. Työntekijöiden sitouttamisen ja vapaaehtoistoimijoiden rekrytoinnin kautta hankkeen toiminnoille saadaan luotua vahva pohja myös hanketta seuraavalle ajalle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

18413

Startdatum

01.02.2016

Slutdatum

28.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner