Hanke
Utvecklingsprojekt - 18413

TSEMPPI – iloa ryhmästä!

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

01.02.2016 - 28.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

TSEMPPI -iloa ryhmästä! -hanke toimii viidessä kunnassa: Alavieskassa, Kalajoella, Merijärvellä, Sievissä ja Ylivieskassa. Näissä kunnissa lisätään ja tiivistetään yhteistyötä kunnan, seurakunnan ja hankkeiden työntekijöiden, järjestö- ja yhdistystoimijoiden kesken sekä aktivoidaan kuntien asukkaita vapaaehtoisuuteen pohjautuvan, tarvelähtöisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen omassa kunnassaan. Hankkeen konkreettisena tuloksena kuntiin syntyy toiminnallisia ryhmiä, esimerkiksi kerhoja, vertaisryhmiä, isä- ja äitipiirejä tai lapsiparkkitoimintaa. Ryhmät synnyttävät kuntalaisissa vertaisuuden ja osallisuuden tunteita sekä tukevat ihmisiä erilaisissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat lapsiperheet, mutta hankkeesta hyötyvät myös nuoret ja ikäihmiset sekä lapsi- ja perhetyötä tekevät ammattilaiset. Ryhmien kautta lapsiperheet saavat mielekästä tekemistä, lasten ja vanhempien hyvinvointi lisääntyy. Hanketyöntekijän tehtävä on koota yhteen lapsiperheiden tarpeita ja toiveita sekä käynnistää toimintaa kunnissa. Työntekijöiden sitouttamisen ja vapaaehtoistoimijoiden rekrytoinnin kautta hankkeen toiminnoille saadaan luotua vahva pohja myös hanketta seuraavalle ajalle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

18413

Aloituspäivämäärä

01.02.2016

Loppumispäivämäärä

28.01.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
nätverk
samhörighet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt