Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 197120

Tukipilari

Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry

31.03.2022 - 13.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tukipilari on yleishyödyllinen investointihanke, joka pyrkii mahdollistamaan Rytmi-instituutilla uuden nuorille musiikin harrastajille suunnatut digitaaliset tukitoiminnot. Tukipilari-toiminta valmentaa nuorten siirtymistä musiikin harrastamisesta kohti oman musiikin tekemistä ja julkaisemista. Hanke pyrkii rakentamaan konkreettisia ja innostavia tukipalvelua matalalla kynnyksellä uransa alussa oleville nuorille, jotka pyrkivät oman tavoitteellisen musiikillisen toiminnan aloittamiseen. Hankkeessa investoidaan musiikin tekemisen ja tuottamisen sekä audiovisuaalisen mediatuotannon kalustohankintoihin, millä voidaan taltioda ja muokata ääntä ja kuvaa. Näiden avulla Rytmi-instituutti aloittaa uuden toimintamuodon, Tukipilari toiminnan, joka pyrkii mahdollistamaan tekijöille oman musiikin ja siihen liittyvän av-materiaalin tuottamista ruohonjuuritasolla Rytmi-instituutin valmennuksessa. Toimintaa pyrkii auttamaan konkreettisesti vaihe vaiheelta alkuun uransa alussa olevia nuoria oman musiikin tekemiseen ja tuottamiseen sekä niiden julki tuomiseen. Laitteet ovat myös kaikkien tukalueen tekijöiden vuokrattavissa Rytmi-instituutilta omatuotantoihin. Han­ke liit­tyy Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­maan ja sen to­teut­ta­mi­seen ha­e­taan EU:n maa­seu­tu­ra­has­ton osa­ra­hoi­tus­ta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

197120

Startdatum

31.03.2022

Slutdatum

13.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner