Hanke
Utvecklingsprojekt - 42426

Tule kotiin

Punkalaitumen seurakunta

30.09.2017 - 03.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Punkalaitumen seurakunnan hallinnoimassa hankkeessa tavoitteena on saada eläkkeellä olevia Punkalaitumella syntyneitä muuttamaan Punkalaitumen kunnan asukkaiksi. Välillisenä tavoitteena on uusien työpaikkojen luominen paikkakunnalle erityisesti hoiva-alalle. Hankkeelle asetetut tavoitteet eivät liity seurakunnan kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä määriteltyihin perustehtäviin eikä kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42426

Aloituspäivämäärä

30.09.2017

Loppumispäivämäärä

03.04.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

marknadsföring
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt