Hanke
Utvecklingsprojekt - 102933

Tulevaisuuden koulutusyhteistyön selvityshanke Hankesuunnitelma

Kauhajoen kaupunki

31.07.2019 - 30.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa luodaan koulutusyhteistyömalli, joka palvelee seutukuntaa verkostomaisesti mahdollistaen nopean, tarpeiden mukaisen ja ennakoivan reagoimisen työ-, yritys-, ja elinkeinoelämän muuttuviin osaamis- ja työvoimatarpeisiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

102933

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nya tjänster
nätverk
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt