Hanke
Utvecklingsprojekt - 195071

Tulevaisuuden kulttuuriperintö

Seinäjoen kaupunki

02.10.2022 - 29.11.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää Etelä-Pohjanmaan kulttuuriperintötyötä edistävä markkinointi- ja viestintäsuunnitelma alan asiantuntijan fasilitoimana. Suunnitelman vaikuttavin osa on alueen kulttuuriperintöbrändin tuottaminen. Hankkeeseen osallistuu laaja eteläpohjalaisen kulttuuriperintö- ja kotiseututoimijoiden verkosto. Vestintäsuunnitelmassa määritellään myös tälle verkostolle ja sen toiminnalle sopivia viestinnän keinoja ja hahmotellaan Tulevaisuuden kulttuuriperintö -kampanja. Kampanja on tärkeä osa hankkeen toteutusta. Samalla luodaan toimialat ylittävälle kotiseututoimijaverkostolle yhtenäistä toimintakonseptia ja tapaa toimia. Hanke auttaa verkostoa vahvistamaan yhteistä viestiä ja saamaan voimaa verkoston vahvuudesta. Hankkeella edistetään eteläpohjalaisen kulttuuriperinnön tunnistamista ja tunnistettavuutta sekä siihen liittyvien uusien sisältöjen löytämistä. Sen avulla innostetaan paikallisia toimijoita uusiin yhteistyöavauksiin ja omiin toteutuksiin. Lisäksi pyritään vahvistamaan kulttuuriperinnön roolia osana yhteiskunnallista ja arjen toimintaa. Eteläpohjalaista kulttuuriperintöä eivät ole vain museoihin kerätyt vanhat esineet, suojellut rakennukset tai näyttelyissä esitelty taide. Sitä eivät ole vain pohjalaistalot, jussipait, puukko ja helavyö tai pääsiäisvalakiat. Sitä eivät ole vain vanhat laulut ja tarinat. Mutta mitä muuta se voi olla? Kulttuuriperintö syntyy prosessissa. Se on jotain, mikä todetaan arvokkaaksi ja vaalimisen arvoiseksi. Sen määrittelyyn tarvitaan moninaisuutta: erilaisia kasvoja, ääniä, toimijoita ja näkökulmia. Sen merkityksiä tulee nostaa vahvemmin esiin. Kulttuuriperinnön jatkuvuudelle ja uudistamiselle tulee avata mahdollisuuksia. Lisäksi katse tulee suunnata menneisyyden lisäksi nykyisyyteen ja erityisesti tulevaisuuteen. Tulevaisuuden kulttuuriperintöä luodaan tänään, mutta se pohjautuu myös eiliseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

195071

Aloituspäivämäärä

02.10.2022

Loppumispäivämäärä

29.11.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt