Projekt
Utvecklingsprojekt - 277967

Tulevaisuuden ruokaketjut Varsinais-Suomessa, Framtidens Matkedjor i Egentliga Finland (TuRVa)

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

- 29.09.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ruokasektorin toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Elintarvikkeita jalostavia yrityksiä oli Varsinais-Suomessa vuonna 2023 vain 233 kpl kun vuonna 2020 oli 321 kpl. Ruokasektorin yritysten kehittäminen perustuu lähitulevaisuudessa uusiutumiseen ja muutosvalmiuden lisäämiseen, innovaatiokyvyn edistämiseen, kumppanuuksien luomiseen sekä niiden laajamittaisempaan hyödyntämiseen, unohtamatta digitaalisuuden ja tekoälyn tuomia mahdollisuuksia. Kestävän ruokasektorin yritystoiminnan tukeminen ja tiedon tuottaminen sekä yritysten osaamisen lisääminen näistä teemoista on elintärkeää koko alan tulevaisuudelle. Tulevaisuuden Kehitystarpeet varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa- hankkeessa tehtyjen yrityshaastatteluiden avulla on saatu tärkeää tietoa ruokasektorin yritysten kehittämistarpeista ja -toiveista. Tärkeimpänä kehittämistarpeena elintarvikealan yritykset näkevät myynnin ja markkinoinnin kehittämisen sekä osaavan työvoiman saatavuusongelmat. Alan houkuttelevuuden lisääminen ja oppilaitosyhteistyön tiivistäminen on keskeistä tulevaisuuden osaajien saamiseksi alalle. Hankkeen pääkohderyhmä ovat varsinaissuomalaiset ruokasektorin yritykset eli Annex I-tuotteita eli maataloustuotteita jalostavat yritykset sekä Non-Annex I –tuotteita eli elintarvikkeita valmistavat yritykset maaseutualueella. Lisäksi kohderyhmänä ovat kaupalliset b2b-jakelukanavat, julkinen ruokapalvelu ja muut ammattikeittiöt ja maakunnan koulut ja oppilaitokset. Päätavoitteena on lisätä varsinaissuomalaisten ruokasektoriyritysten uusiutumis- ja sopeutumiskykyä toimintaympäristön muutoksiin, tukea kestävän ruokasektorin kehittymistä sekä varmistaa ruokasektorin yritysten kilpailukyvyn säilyminen myös tulevaisuudessa. Hankkeen toimenpiteet jaetaan viiteen työpakettiin: 1. Jalostusasteen nosto ja tuotekehitys 2. Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen 3. Ammattikeittiöiden älykkäät ja kestävät toimitusketjut 4. Ruokamatkailu tutuksi ja tuotteeksi 5. Vastuullisuutta ja tekoälyä ruokaketjuihin

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

277967

Slutdatum

29.09.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner