Projekt
Utvecklingsprojekt - 76216

Tulevaisuuden tekijät

Leader Viisari ry

01.10.2018 - 30.08.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Leader Viisari ry:n kehittämisstrategian visio vuonna 2020 on ¿osaavien ja yritteliäiden asukkaiden viihtyisä maaseutu.¿ Tarkoitus on myös nostaa nuorten ja nuorten aikuisten äänen kuuleminen keskeiseen asemaan kehittämistyössä. Strategiassa haluttaa antaa heille aidosti mahdollisuuksia vaikuttaa ja ideoida sekä suunnitella ja toteuttaa omaan tulevaisuuteen vaikuttavia toimenpiteitä. Tämän hankkeen tarkoitus on ottaa nuoret mukaan kehittämään kotiseutuaan ja vahvistaa nuorten positiivista kotiseutukuvaa alueesta paikkana, joka tarjoaa mielekkään mahdollisuuden asua, elää ja tehdä töitä. Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli, olosuhteet ja verkostot, jonka puitteissa nuoret voivat vielä eteenpäin omia kehittämisprojekteja myös hankkeen jälkeen.Hankkeen kohderyhmänä ovat toiminta-alueen tai alueelle siteitä omaavat nuoret. Toteutuksessa tehdään laajaa yhteistyötä nuorisotoimijoiden, oppilaitosten ja yritysten kanssa ja luodaan nuorille kansainvälistä verkostoa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

76216

Startdatum

01.10.2018

Slutdatum

30.08.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner