Hanke
Utvecklingsprojekt - 67317

TULEVAISUUTTA LUONNONTUOTTEISTA – Villiyrtit ja sienet

Pohjois-Karjalan Martat ry

30.09.2018 - 29.11.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä luonnontuotteiden (villiyrtit ja sienet) saatavuutta kaupalliseen tuotantoon osaamista lisäämällä. Raaka-aineen (villiyrtit ja sienet) saatavuuden lisäämiseksi pyritään varmistamaan yrittäjien mahdollisuudet liiketoiminnan kasvattamiseen. Hankkeen toimenpiteenä järjestetään luonnontuotteista (villiyrtit ja sienet) keruuvalmennuksia yrittäjien tarpeisiin perustuen. Hankkeen aikana selvitetään pohjoiskarjalaisten luonnontuotteita käyttävien yrittäjien tarpeita: mitä luonnontuotteita tarvitaan. Hanke toimii osaltaan välittäjänä poimijoiden ja yrittäjien välillä lisäten kerääjien ja yrittäjien kohtaamisia. Hankkeessa tehdään myös luonnontuotteiden hyödyntämiseen liittyvää sähköistä neuvontamateriaalia, jota hyödynnetään hankkeen toimenpiteinä järjestettävissä valmennuksissa. Lisäksi esitellään sähköisiä palveluja ja tiedonlähteitä keruun apuvälineinä. Luonnontuotteiden menekin edistämiseksi hanke on mukana yleisölle suunnatuissa erilaisissa tapahtumissa. Hankkeen hakijana toimii Pohjois-Karjalan Martat ry. Osatoteuttajan toimii ProAgria Pohjois-Karjala ry, Maa- ja kotitalousnaiset.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

67317

Aloituspäivämäärä

30.09.2018

Loppumispäivämäärä

29.11.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Livsmedel
naturprodukter

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt