Projekt
Utvecklingsprojekt - 268872

TULKAA – Tulevaisuuden kansalaistoimintaa

Maaseudun Sivistysliitto ry

- 30.01.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

TULKAA – Tulevaisuuden Kansalaistoiminta -hankkeen (1.8.2024–31.1.2026) tavoitteena on tukea, vahvistaa ja uudistaa kansalaistoimintaa ja järjestöjen toimintaa Leader Viisarin alueella, erityisesti Kivijärven, Kinnulan, Kyyjärven ja Karstulan kunnissa. Yhdistystoiminnan perinteiset muodot ovat uhanalaisia väestön ikääntymisen ja aktiivisten toimijoiden vähenemisen vuoksi, ja uusien innokkaita tekijöitä tarvitaan. Hankkeen teemoja: - yhdistystoiminnan ja järjestödemokratian tekeminen tutuksi myös niille, joille se ei ole ennestään tuttua (mm. nuoret) - yhdistyshallinnon ja -toiminnan uudistaminen, jotta se houkuttelee mukaan myös uusia toimijoita (mm. digitalisaation hyödyntäminen, jäsenten osallistaminen, hyvät esimerkit muualta, joustavat osallistumismahdollisuudet, uudet kumppanuudet ja pop up-toiminta) - yhdistystoiminnan sukupolvenvaihdokset ja vastuun jakaminen Kolmen valmennusjakson teemat käsittelevät muun muassa nykyisten toimijoiden tukemista ja uusien toimintamahdollisuuksien luomista, sukupolvenvaihdoksen onnistumista, yhdistystoiminnan hallintoa ja järjestöjen roolia yhteisöissään. Valmennusten rinnalla hankkeeseen osallistuvilla järjestöillä on mahdollisuus saada tukea ja sparrausta oman toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhdistysklinikoilla. Hankkeessa hyödynnetään sähköistä oppimisympäristöä ja tuotetaan yhdistystoimintaa helpottavia työkaluja ja vinkkisisältöjä. Hankkeen toiminnasta, sen tuloksista ja yhdistyskohtaisista kehittämisprosesseista viestitään aktiivisesti koko hankkeen ajan sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Tavoitteena on myös toteuttaa useita samansisältöisiä hankkeita eri puolilla Suomea, jolloin yhdistystoimijat pystyvät verkostoitumaan myös valtakunnallisesti ja vertaisoppimaan toinen toisiltaan.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

268872

Slutdatum

30.01.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner