Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 200510

Tulonlähteiden monipuolistaminen kajakkiretkien myynnillä ja kalustosuojan rakentaminen

Lapland expedition

05.04.2022 - 04.04.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankeessa on tarkoitus mahdollistaa kalastajan tulonlähteiden monipuolistaminen pienimuotoiseen järvimatkailuun hankkimalla ensimmäisenä vuonna kajakkeja, packraft-lauttoja ja traileri. Toisena vuonna on tarkoitus hankkia kalustosuoja ja mahdollisesti lisää kajakkeja. Matkailijoille järjestetään opastettuja kajakkiretkiä kokemaan isorysiä Inarijärvellä sekä tarjotaan kuljetus- ja muita palveluja.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

200510

Startdatum

05.04.2022

Slutdatum

04.04.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner