Projekt
Utvecklingsprojekt - 34686

Tulvatietoisuuden parantaminen riskialueilla (TULVATIETO)

Ylivieskan kaupunki

02.01.2017 - 14.04.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

TULVATIETO (Tulvatietoisuuden parantaminen riskialueilla) -hanke on tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena on lisätä asukkaiden ja yrittäjien tietoisuutta vesistö- ja hulevesitulvien riskeistä sekä parantaa varautumista tulviin. Hankkeen painopiste on Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti merkittävillä tulvariskialueilla Alavieskassa ja Ylivieskassa sekä Pudasjärvellä, mutta sen tuloksia voidaan hyödyntää muillakin tulville alttiilla alueilla Pohjois-Pohjanmaalla ja myös valtakunnallisesti. Hankkeen tarkoitus on selventää missä, miksi ja millä tavalla tulvat uhkaavat eri toimijoita sekä tuoda esiin, että tulvavahingot ovat todellinen riski, johon tulee varautua kuten muihinkin asuin- tai toimintaympäristön onnettomuuksiin. Samalla välitetään konkreettista tietoa siitä, miten tulvavahonkoja ehkäistään ennalta ja miten tulvalta voi suojautua ja varautua sen aiheuttamiin vahinkoihin. Tiedottamisen välineinä käytetään muun muassa tulvakarttoja, tulvavideoita, oppaita ja tulvasuojausnäytöksiä. Lisäksi hanke on mukana jakamassa tulvatietoa erilaisissa tapahtumissa, kuten messuilla ja markkinoilla. Han­ke liit­tyy Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­maan ja sen to­teut­ta­mi­seen ha­e­taan EU:n maa­seu­tu­ra­has­ton osa­ra­hoi­tus­ta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

34686

Startdatum

02.01.2017

Slutdatum

14.04.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner