Hanke
Utvecklingsprojekt - 10718

Tunne asikkaasi – palvele kilpailukyisemmin

ProAgria Etelä-Savo ry

30.09.2015 - 23.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella haetaan ratkaisua maaseudun näkymättömien palvelutarpeiden ja palvelujen tarjoajien kohtaamiseen sekä liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseen. Maaseudun pitäminen elinvoimaisena ja houkuttavana elinympäristönä edellyttää niin työtä kuin saatavilla olevia palveluja. Maaseudun piilevät ansaintamahdollisuudet ovat yksi mahdollisuus. Esteenä on usein se, että esimerkiksi muualla asuvat vapaa-ajanasukkaat tai haja-asutusalueella asuvan vanhuksen kaukana asuvat omaiset eivät löydä palveluntekijöitä. Toisaalta palvelujen tarjoajat eivät välttämättä tiedä, mitä asiakkaat ostamiltaan palveluilta haluavat ja mitä tarpeita peruspalvelun lisäksi voi olla. Lisäksi maaseutuyrityksissä on usein ydinliiketoiminnan rinnalla työtä, johon tarvitaan avuksi erilaisia palvelun tuottajia, koska yrittäjän oma aika ei kaikkeen riitä. Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudulla toimivat pienyritykset, joiden asiakkaita ovat maaseudun asukkaat, vapaa-ajan asukkaat sekä maatalousyritykset. Tavoitteena on, että hankkeessa kehitettävällä toimintamallilla maaseudulla toimivat pienyrittäjät pystyvät tarjoamaan taloudellisesti kannattavasti tuotettuja palveluita, jotka vastaavat niin maaseudun vakituisen ja vapaa-ajan asukkaiden kuin maaseutuyritysten tarpeisiin. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet kytkevät yrittäjät ja asiakkaat yhteiseen kehitystyöhön, jossa toteutetaan vuorovaikutuksellinen palvelumuotoiluprosessi palveluja käyttävien asiakasryhmien edustajien ja mukaan lähtevien yrittäjien välillä. Maaseudun palveluita käyttävät asiakkaat rekrytoidaan asiakasraateihin, jotka tuovat esille omia palvelutarpeitaan sekä arvioivat yrittäjien tuottamia palveluita ja tuotteita. Saadun palautteen pohjalta yrittäjät kehittävät palveluaan ja tuotteitaan vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden vaatimuksia. Tästä kehittämistyöstä muotoillaan toimintamalli, joka on nettijulkaisuna yleisesti hyödynnettävissä yrityksissä ja yrityskehitystyössä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10718

Aloituspäivämäärä

30.09.2015

Loppumispäivämäärä

23.04.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
nya tjänster
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt