Projekt
Utvecklingsprojekt - 277317

Tunturi-Lapin duodjibussi

Sámi Duodji ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tunturi-Lapin duodjibussi-hankkeen päätavoitteena on osanottajien tiedon lisääminen perinteisen saamelaisen käsityöperinteen alalla vastuullisesti ja yhteisöllisesti. Hankkeessa pyritään löytämään hyviä käytänteitä toimia vastuullisesti, yhdistää eri ikäpolvet oppimaan yhdessä, tuoda sivukylille tekemistä ja onnistumisen iloa. Hankkeen toimenpiteinä on jalkautua Tunturi-Lapin saamelaisalueelle eli Enontekiön sivukyliin pitämään perinteisten saamenkäsitöiden kursseja ja pajoja, jotka myös syventävät yhteisöllisyyttä. Vastuullisuuden huomioiminen toteutetaan nuorten ideapajoissa. Hankkeen toimenpiteenä on järjestää tuotekehityspaja palvelumuotoilun keinoin ja toteuttaa benchmarking pilotti. Hanke järjestää tutustumiskäynnin lähialueen museoon, josta saadaan ideoita ja käsityötekniikoita perinteisten saamenkäsitöiden tekemiseen. Kohde määräytyy hankkeen käynnistymisen jälkeen. Kohteena voi olla Ruotsin tai Norjan puolen saamelaismuseo. Toimintatapana on työpajat, verkko-opetus ja vertaisoppiminen. Tunturi-Lapin duodjibussi-hankkeen kohderyhminä ovat käsitöistä ja vastuullisuudesta kiinnostuneet nuoret, perinteiden hyödyntämisestä kiinnostuneet henkilöt sekä sosiaalista kanssakäymistä kaipaavat ikäihmiset. Hyödynsaajana on hankkeen hallinnoijaorganisaatio Sámi Duodji Ry, joka saa lisää saamenkäsitöiden taitajia. Lisäksi hyödynsaajana ovat Enontekiön kunnan saamelaiset kyläyhteisöt ja myös muut käsityöntekijät. Toteutusalue Enontekiön kunnan sivukylät. Hankkeeseen palkataan 50 %:lla työajalla määräaikainen hankekoordinaattori sekä kursseille tarvittaessa erilliset ohjaajat. Tunturi-Lapin duodjibussi-hankkeen pääkoordinointi on Sámi Duodji Ry:llä. Sámi Duodi Ry hakee 2-vuotista Tunturi-Lapin duodjibussi hanketta Tunturi-Lapin Leader alueelle Enontekiön sivukyliin. Rahoitusta haetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Tunturi-Lapin Leader-yhdistyksen kautta. Hankemuotona on koulutushanke.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

277317

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utbildningsprojekt

Typ av åtgärd

Utbildningsprojekt

Åtgärdens specifierare

Utbildning för aktörer på landsbygden

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner