Projekt
Beredningspenning - 261982

Tunturi-Lapin ja Väylänvarren vastuullisen matkailun verkoston kokoaminen -suunnitteluhanke

Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry

- 29.08.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Valmisteluhankkeella selvitetään mahdolliset yhteistyötoimijat tulevan yritysryhmähankkeen taustalle. Vastuullisen matkailun kehittämistyö on lähtenyt hyvin käyntiin Luoteis-Lapin alueella, mutta työhön tarvitaan niin lisää koulutusta yrityksille kuin lisäkäsiä kokoamaan verkostoa matkailuyritysten tueksi. Vastuullisen matkailun näkökulmasta paikallisella yhteistyöllä, toimialasta riippumatta, on merkitystä niin matkailuyritysten vastuullisten palvelujen tuottamisessa kuin aluetalouden monipuolistamisessa. Hankkeen toteuttajana on Luoteis-Lapin matkailuyhdistys ry yhdessä Luoteis-Lapin matkailuyritysten kanssa. Hankkeessa valmistellaan hanketta, mikä kokoaa myös muita matkailua tukevia yrityksiä matkailuyrittäjien vastuullisia verkostoja vahvistamaan. Hanke toteutetaan Luoteis-Lapin alueella lokakuussa-marraskuussa 2023. Valmistelurahalla kootaan hankekumppanien verkosto, suunnitellaan tulevat hanketoimenpiteet sekä valmistellaan hankkeen rahoitus tulevalle hankeajalle. Valmistelurahalla kirjoitetaan hankehakemus tarvittavine liitteineen ja sopimuksineen ja se jätetään rahoitushakuun määräaikaan mennessä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

261982

Slutdatum

29.08.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Beredningspenning

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Beredningspenning för företags- eller jordbrukarsgruppsprojekt, 5 000 €

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner