Hanke
Utvecklingsprojekt - 99420

Tunturi-Lapin yritykset ja idut

Leader Tunturi-Lappi ry

30.04.2019 - 29.04.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tunturi-Lapin seutukunnan kattavalla yrityspalveluhankkeella pyritään vastaamaan alueen tarpeeseen yrittäjyyden näkökulmasta. Hankkeella lisätään yritysten digitaalisia valmiuksia, lisätään osaamista ja sitoutumista alueeseen, luodaan elinvoimaa ja mahdollistetaan yhteistyö verkoston kautta. Hankkeella autetaan yrityksiä erityisesti alkuvaiheessa, eri muutostilanteissa sekä mahdollistetaan yritysryhmien muodostumista. Hankkeen tarkoituksena on myös luoda yhdessä kestävä ja toimiva malli seutukunnan yrityspalvelujen tulevaisuuden toteuttamiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

99420

Aloituspäivämäärä

30.04.2019

Loppumispäivämäärä

29.04.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Hållbar affärsverksamhet
Ny affärsverksamhet
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt