Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 16014

Tuomirantaan täyttä toimintaa

Vanuli ry

01.01.2016 - 08.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vanuli ry on vammais-, nuoriso- ja liikuntayhdistysten yhteistyöelin. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseninään toimivien ylä-savolaisten yhdistysten ja yhteisöjen toimintaa sekä tukea niihin kuuluvien ihmisten täysivaltaista osallistumista sekä mahdollisuuksia yhdenvertaiseen ja täysivaltaiseen elämään yhteiskunnassa. Yhdistys tukee heidän oikeuksiaan sekä kehittää mahdollisuuksia yhdessä toimimiseen. Vanuli ry on vuokrannut Ylä-Savon seurakuntayhtymältä Tuomirannan leirituvan 10 vuodeksi. Tuomirannan on tarkoituksena toimia yhdistyksen yhteisenä toiminta- ja kohtaamispaikkana. Jotta Tuomirannasta saadaan kaikille yhdistyksen jäsenille tasapuolinen ja toimiva kohtaamispaikka, täytyy kiinteistössä tehdä mittavia muutostöitä, jotta kaikki pystyvät tilaa esteettä ja turvallisesti käyttämään. Hankkeen avulla Tuomirannan leiritupa uudistetaan siten, että kaikki käyttäjäryhmät voivat siellä esteettömästi toimia. Käytännössä tämä tarkoittaa inva-wc:n, invaluiskien, esteettömän polun ja turvallisen laiturin rakentamista. Lisäksi hankkeella korjataan päärakennuksen alkuperäinen vesikate aluslaudoituksineen ja lisäeristyksineen, jotta tulevaisuudessa rakennuksen kunto turvataan. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseutuohjelmaa. Remontin ja muutostöiden avulla nostetaan Tuomirannan käyttöastetta ja viihtyvyyttä. Lisäksi hanke mahdollistaa tilan ympärivuotisen käytön. Hankkeen kautta eri vammais-, nuoriso- ja liikuntajärjestöjen keskinäinen yhteistyö lisääntyy ja uudenlaiset yhteiset toimintamallit otetaan käyttöön. Lisäksi järjestöjen harrastusmahdollisuudet ja palvelut monipuolistuvat ja Tuomirannasta muodostuu kaikille yhteinen kokoontumispaikka.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16014

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

08.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner