Projekt
Utvecklingsprojekt - 15526

Tuota Valkuaista (TUOVA)

Luonnonvarakeskus

01.04.2016 - 27.11.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tuota Valkuaista! -hankkeen (TUOVA) tavoite on kehittää hankealueen valkuaiskasvimarkkinoita, proteiinipitoisten sivutuotevirtojen käyttötapoja ja käytännön viljelyn edellytyksiä valkuais- ja typpiomavaraisuutta parantaviksi Länsi- ja Keski-Suomen alueella painottaen sijoittumista viljelyvyöhykkeille 3 ja 4e. Hanke toteutetaan vuosina 2016 - 2018 Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa. Kohderyhmänä ovat erityisesti pienyrittäjät (maatalousyrittäjät), mutta myös alan asiantuntijat, opiskelijat ja teollisuuden edustajat. Hankkeen tavoitteena on parantaa viljelyedellytyksiä aikaansaamalla toimivat valkuaiskasvimarkkinat. Markkinoiden toimivuutta tutkitaan taloustutkimuksen menetelmillä. Tulosten avulla etsitään keinoja, joilla voidaan edistää ostajan ja myyjän kohtaamista ja markkinaehtoisen tuotannon lisääntymistä. Tavoitteeseen pyritään erilaisilla ryhmäytys-, aktivointi- ja tiedotusmenetelmillä. Tavoitteena on myös selvittää alueelle merkittävien proteiinipitoisten sivutuotevirtojen hyödyntämispotentiaalia ja viljelyn kannattavuutta. Hankkeessa viljelykulttuurin muutosta edistetään kehittämällä ratkaisuja valkuaiskasvien viljelyn lisäystä käytännössä rajoittaviin tekijöihin kenttä- ja demokasvustokokeilla sekä tavanomaisessa että luomutuotannossa. Viljelykulttuurin muuttamisessa hankkeen tavoitteena on palkokasvien ja öljyvalkuaiskasvien viljelyn entistä säännönmukaisempi sisällyttäminen osaksi hankealueen kasvi- ja kotieläintilojen viljelykiertoa. Samalla voidaan madaltaa viljelijöiden kynnystä siirtyä tavanomaisesta tuotannosta luomuun. Koska viljelykulttuurin muutokseen tarvitaan suunnitelmallisuutta, viljelijöiden itsensä saamia ja/tai muualla itse havaittuja hyviä kokemuksia, ovat viestivä neuvonta (mm. pellonpiennarpäivät, tietoiskutreffit, julkaisut ja some-viestintä) ja kokemusten kerääminen ja jakaminen (opintomatkat, kehittämisryhmätoiminta) keskeisiä hanketoimia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

15526

Startdatum

01.04.2016

Slutdatum

27.11.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner