Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 206932

Tuotantotekijöiden optimointi muuttuvassa toimintaympäristössä

Kuusamon Jalokala Oy

21.06.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on parantaa Kuusamon kalanviljelylaitoksen tuotantotehokkuutta ekologisesti, etologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Laitokselle rakennetaan laitteistoja kala-altaisiin johdettavan veden lämpötilan ja virtaaman sekä happipitoisuuden säätelyyn sekä korvataan ulkoalueella olevat nykymuotoiseen toimintaan soveltumattomat altaat uusilla itsepuhdistuvilla altailla. Laitoksen lämmitysenergian tuotanto (sekä vesityksen, että kiinteistöjen osalta) muutetaan ns. hybridiratkaisuksi, jonka tavoitteena on pyrkiä hyödyntämään uusia hiilineutraaleja ratkaisuja.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

206932

Startdatum

21.06.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.1 Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Typ av åtgärd

Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Åtgärdens specifierare

Investeringar i vattenbruk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner