Projekt
Utvecklingsprojekt - 92145

Tuotantovarmuutta nurmesta (VarmaNurmi)

Luonnonvarakeskus

31.03.2019 - 29.05.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tuotantovarmuutta nurmesta (VarmaNurmi) -hankkeen tavoitteena on lisätä nautakarjatalouden tuotantovarmuutta sään ääri-ilmiöiden yleistyessä. Hanke koostuu viidestä toimenpidekokonaisuudesta: 1) Tuotantovarmuutta nurmenviljelyyn, 2) Säilörehun vaihtoehtoiset korjuustrategiat, 3) Tilamallien kehittäminen ja testaaminen, 4) Tiedon siirto, osaamisen vahvistaminen ja kansainvälinen yhteistyö sekä 5) Hankkeen koordinointi. Toimenpidekokonaisuudessa 1 (TPK1) tietoa tuotetaan aiheista "Lajit ja lajikkeet viljelyvarmuuden lisääjinä", "Sään ääri-ilmiöt - kuivuus ja märkyys: vaikutus nurmirehun laatuun", "Typen vastefunktiot - karjanlanta ja mineraalityppitäydennys" sekä "Satokartoitukset". TPK2:ssa toteutetaan ruokintakokeita teemoilla "Nurmenkorjuun strategiavaihtoehto Pikkukakkonen", "Katovuoden ruokintamalli" ja "Tuotantokauden alun Terästysrehu". TPK3:ssa kehitetään ja testataan moduulipohjaisia tilamalleja. TPK 4:ssa muiden työpakettien tuottama tieto siirretään käytäntöön pienryhmätoiminnan, pilottitilaverkoston sekä monikanavaisen viestinnän keinoin. Neuvonta- ja koulutusorganisaatiot ovat mukana jo tutkimuksessa ja tiedon hankinnassa. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti maatilayrittäjät, mutta myös neuvontatyötä tekevät asiantuntijat, koulutus ja oppilaitokset, yritykset (esimerkiksi siemenien ja lannoitteiden myyjät) sekä virkamiehet. Hankkeen päätoteuttaja on Luonnonvarakeskus (Luke) ja yhteistyökumppaneina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulu sekä ProAgria Pohjois-Savo. Lisäksi tehdään vahvaa yhteistyötä MTK Pohjois-Savon kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto sekä yksityisrahoittajina Yara, Hankkija, Osuuskunta Itämaito ja Elho.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

92145

Startdatum

31.03.2019

Slutdatum

29.05.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner