Projekt
Utvecklingsprojekt - 290916

Tuotekehityksellä meille ja maailmalle

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

- 29.09.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tuotekehityksellä meille ja maailmalle -yhteistyöhankkeella on tarkoituksena edistää Keski-Suomen ruokaverkoston kykyä tuottaa entistä suurempaa lisäarvoa paikallisille ja suomalaisille raaka-aineille tuotekehityksen keinoin. Tavoitteena on, että maakunnasta nousee sekä paikallisille markkinoille että vientiin uusia tai uudistettuja, asiakaslähtöisiä elintarvikkeita ja niiden aihioita. Hankkeen tehtävänä on parantaa keskisuomalaisten mikro- ja pk-elintarvikeyrittäjien ja sellaisiksi aikovien tuotekehitysosaamista asiakaslähtöisesti ja edistää suoraa vuoropuhelua yritysten sekä asiakkaiden (kauppa, vienti, ammattikeittiöt) kanssa. Hanke on jaettu kolmeen päätavoitteeseen, jotka pohjautuvat aiemmassa Keski-Suomen ruokaverkosto -yhteistyöhankkeessa toteutetun yrityshaastattelun tuloksiin, maakunnan yrittäjien kanssa käytyihin keskusteluihin kehittämistarpeiden painopisteistä sekä toimialan kehittämisstrategioihin. Hankkeella tavoitellaan: 1. Tuotekehitysosaaminen on lisääntynyt 2. Verkostot keskisuomalaisessa elintarvikejalostuksessa pellolta pöytään ovat vahvistuneet 3. Keski-Suomeen on syntynyt uusia ja uudistettuja elintarvikkeita, tuoteaihioita ja -ideoita Hankkeella edistetään, suunnitellaan ja toteutetaan erityisesti elintarvikejalostuksen toimia, joilla tähdätään suoraan paikallisille markkinoille, mutta myös luodaan polkuja elintarvikevientiin. Hankkeella edistetään samalla myös ruokamatkailua. Huomiota kiinnitetään jalostustoiminnan kestävyyteen ja vastuullisuuteen, mutta myös innovatiivisuuteen. Hanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

290916

Slutdatum

29.09.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationssökningsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner