Projekt
Utvecklingsprojekt - 276154

Tuottajasta moniosaaja – porontaljojen jalostamisen ja myynnin koulutushanke

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

- 29.06.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Porontalja on tärkeä poroteurastuksen sivutuote. Taljakauppa on viime vuosina kehittynyt osin haudattavasta jätteestä siihen pisteeseen, että kaikki teurastamot ovat saaneet kaupat sovittua. Vaikka matkailuala on toipunut hyvin koronan jälkeen, ei turistimassojen lisäämä taljojen menekki matkamuistona ole kuitenkaan heijastunut alkutuottajien saamaan hintakehitykseen. Taljoista maksettava hinta ei vastaa tuotantokustannuksia eikä edes aikaisempien vuosien huippuhintoja. Taljojen menekin turvaaminen on merkittävä osa porotalouden imagoa ja kiertotaloutta. Porontaljat tulee saattaa markkinoille ja hyötykäyttöön, eikä niiden tuotantoon saa sisältyä riskiä “huonoista vuosista”, jolloin niitä voisi päätyä jopa jätteeksi. Hankkeen tavoitteena on lisätä taljojen tuotantoon ja myyntiin yritysmäistä ja toimintaa jatkuvasti kehittävää otetta. Tavoitteena on lisätä moniportaisesti teurastamojen, paliskuntien sekä yksittäisten poronomistajien osaamista kaupankäyntiin ja taljojen mahdolliseen esikäsittelyyn ja jatkojalostamiseen. Hankkeessa tuodaan teurastamojen ja paliskuntien johtoportaalle osaamista kaupankäynnin “byrokratiaan”. Laitosteurastamoissa (sekä kenttäteurastamoissa) työskenteleviä ohjataan käytännön työhön. Lisäksi tavoitteena on lisätä pienteollista käsityöyrittäjyyttä. Tavoitteena on lisätä taljaketjussa toimivien porotalouden harjoittajien osaamista tuottaa, myydä ja valmistaa porontalja- ja –nahkatuotteita vastuullisuus ja kestävyys näkökulma huomioiden. Hankkeen tuloksena poroteurastamoiden, kenttänylkytoimipaikkojen sekä yksittäisten poronhoitajien taljojen tuotanto ja suoramyynti monipuolistuu. Hankkeen tuloksena lisätään edellytyksiä aloittaa uutta ja kasvattaa olemassa olevaa porontalja ja –nahkatuotteiden jalostukseen ja valmistukseen liittyvää yritystoimintaa. Hankkeen tuloksena poroteurastamot ja kenttänylkytoimipaikat siirtyvät teollisesta tuotantolaitoksesta kaupallista kannattavaa liiketoimintaa harjoittavaan moodiin.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

276154

Slutdatum

29.06.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utbildningsprojekt

Typ av åtgärd

Utbildningsprojekt

Åtgärdens specifierare

Utbildning för små och medelstora företag inom jordbrukets primärproduktion, förädling av jordbruksprodukter eller saluföring

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner