Projekt
Utvecklingsprojekt - 167641

Tuottava Emolehmä

Nautasuomi Oy

01.07.2021 - 30.06.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tuottava emolehmä -hankkeen (Produktiv diko) ydintavoitteena on kokonaisvaltainen lähestyminen emotilan kehittämiseen. Kehitystä haetaan lisäämällä johtajuustaitoja ja sitä kautta tehostamalla emolehmätuotannon kestävyyttä eri osa-alueilla. Hanke lisää tuottajien ymmärrystä tilan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, kuten eläinaineksen parantamisen vaikutuksista, taloudelliseen tulokseen vaikuttavista tuotannon tekijöistä ja ympäristötehokkuudesta. Kestävästi kehittyvä emolehmätuotanto tuo myös ympäristölle ja ilmastolle suotuisia vaikutuksia. Hankkeen toiminta jakaantuu kahteen työpakettiin, jotka ovat: 1) Emolehmätilan kokonaisvaltainen johtaminen, 2) Emolehmätuotannon kestävyyttä kehittävät selvitykset. Hankealueena on Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois- Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat ja hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat teurastamoasiakkuuksista riippumatta kaikki hankealueen kotieläintilat ja kasvinviljelytilat, jotka suunnittelevat emolehmätuotantoa tai jo ovat emolehmätiloja. Hankkeen toteutus on sekä suomenkielellä että Pohjanmaan alueella ruotsinkielellä. Hanketta toteuttavat Nautasuomi Oy, Luonnonvarakeskus ja Osuuskunta Pohjanmaan Liha ja hankkeen toteutusaika on 1.7.2021 – 30.6.2024.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

167641

Startdatum

01.07.2021

Slutdatum

30.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner