Projekt
Utvecklingsprojekt - 67424

Tuottava Nautatilan Nurmi

Nautasuomi Oy

31.03.2018 - 12.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tuottava Nautatilan Nurmi (NurmiNauta) -kehittämishankkeessa nautatiloille tuotetaan ja koostetaan uutta tietoa nurmituotannosta sekä aikaisemmissa hankkeissa ja tutkimuksissa koottua nurmiosaamista jalkautetaan pienryhmätoiminnan, teemapäivien ja hankkeessa luotavien materiaalien ja median kautta naudanlihantuottajia kiinnostavassa ja innostavassa muodossa. Tavoitteena on, että pienryhmien naudanlihaa tuottavat tilat tuntevat säilörehun satotasonsa ja tietävät sen tuotantokustannuksen. Parannetaan emolehmätuotannon kannattavuutta erityisesti paremman laidunosaamisen kautta. Pyritään lisäämään sopimuspohjaista yhteistyötä tilojen välillä. Vähennetään hävikkien kautta syntyviä tulonmenetyksiä säilörehutuotannossa kaikilla naudanlihantuotantotiloilla. Pyritään luomaan "Mestaritilaverkosto" joiden toteuttaman esimerkillisen toiminnan kautta käytäntöjä saadaan leviämään laajemmin käyttöön. Hanke järjestää pienryhmä ja teema-päivätoimintaa. Hanke on avoin kaikille naudanlihaa tuottaville tiloille. Hankkeen päätoteuttaja on Nautasuomi Oy ja osatoteuttajina Andelslaget Österbottens Kött sekä Luonnonvarakeskus. Hanke on toimii, viestii ja julkaisee kaksikielisesti kohderyhmän tarpeet huomioiden.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

67424

Startdatum

31.03.2018

Slutdatum

12.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner