Projekt
Utvecklingsprojekt - 13894

Tuottava Pohjalainen naudanlihantuotanto

A-Tuottajat Oy

01.11.2015 - 21.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Naudanlihantuotantotilojen tuottavuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä eläinten käsittelyn ja hoidon osaamista lisäävä kehittämishanke Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten alueella. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki alueen naudanlihan tuotantoon erikoistuneet maatalousyritykset riippumatta näiden asiakassuhteista eri liha-alan toimijoihin. Hankkeen tarkoituksena on naudanlihantuotannon Parhaiden Käytäntöjen siirtäminen menestyviltä tiloilta kaikkien nautatilojen saataville. Hanke järjestää pienryhmä ja ryhmäkoulutustilaisuuksia Parhaiden Käytäntöjen toimintamalleista sekä Karja Management (eläinten hoito) asiakokonaisuuksista. Lisäksi hankkeessa tehdään nautojen hoitoon uutta tietoa tuottavia ja koostavia selvityksiä, joista saatavaa tietoa jalkautetaan edellä mainituissa tilaisuuksissa. Hanke hakee rahoitusta Manner-Suomen Maaseudun maaseuturahastosta. Hanke painottaa Manner-Suomen kehittämisohjelman kolmea päätavoitetta. Hankkeen tavoitteena on lisätä maatilayritysten tietotaitoa ja riskienhallintaa, vahvistaa maataloustuotannon elinkelpoisuutta ja kilpailukykyä sekä varmistaa alueella toimivien maatilojen jatkuvuus, jotka ovat myös keskeisinä alueellisten strategioiden tavoitteina. Hankkeessa syntyvän uuden tiedon ja toimintamallien avulla naudanlihan tuotannossa toimivien yrittäjien osaaminen lisääntyy maaseudulla. Hankkeeseen osallistuminen lisää yrittäjien ja alan toimijoiden verkostoitumista hankealueella. Naudanlihaa tuottavat yritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13894

Startdatum

01.11.2015

Slutdatum

21.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner