Projekt
Utvecklingsprojekt - 213730

Turismutveckling i Österbotten – en plattform för kunskapsdelning och utveckling av en vägkarta mot uppställda mål

Svenska Handelshögskolan

31.12.2022 - 30.10.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektet har som mål att utveckla en mötesarena för centrala turismaktörer i Österbotten och en vägkarta för turismutveckling

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

213730

Startdatum

31.12.2022

Slutdatum

30.10.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner