Projekt
Utvecklingsprojekt - 10911

TurkisTaito – yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Kauhavan kaupunki

01.11.2015 - 09.03.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

TurkisTaito - yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä -koulutushanke toimii Etelä-Pohjanmaan maakunnassa ajalla 1.11.2015 - 31.10.2018. Hankkeessa annetaan koulutusta Etelä-Pohjanmaan turkis- ja maataloustuottajille sekä tilojen työntekijöille. Koulutusta annetaan yhteistyön lisäämiseen ja verkostoitumiseen, ympäristöasioihin sekä turkistilan toiminnan tehostamiseen. Tavoitteena on lisätä hankealueella tärkeiden maaseutuelinkeinojen yhteistyötä ja kehittää turkistilojen sekä niihin kytköksissä olevien maatilojen toimintaa ympäristönäkökohdat huomioiden ja uusia innovaatioita hyväksi käyttäen. Hankkeen hallinnoijana on Kauhavan kaupunki ja osatoteuttajana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

10911

Startdatum

01.11.2015

Slutdatum

09.03.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner