Hanke
Utvecklingsprojekt - 10911

TurkisTaito – yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Kauhavan kaupunki

01.11.2015 - 09.03.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

TurkisTaito - yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä -koulutushanke toimii Etelä-Pohjanmaan maakunnassa ajalla 1.11.2015 - 31.10.2018. Hankkeessa annetaan koulutusta Etelä-Pohjanmaan turkis- ja maataloustuottajille sekä tilojen työntekijöille. Koulutusta annetaan yhteistyön lisäämiseen ja verkostoitumiseen, ympäristöasioihin sekä turkistilan toiminnan tehostamiseen. Tavoitteena on lisätä hankealueella tärkeiden maaseutuelinkeinojen yhteistyötä ja kehittää turkistilojen sekä niihin kytköksissä olevien maatilojen toimintaa ympäristönäkökohdat huomioiden ja uusia innovaatioita hyväksi käyttäen. Hankkeen hallinnoijana on Kauhavan kaupunki ja osatoteuttajana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10911

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

09.03.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

djurens välbefinnande
miljö
pälsdjursuppfödning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt