Hanke
Utvecklingsprojekt - 10053

Turunmaa – Yhteinen kulttuuriympäristömme

Turun kaupunki

30.09.2015 - 20.10.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa tuotetaan Turunmaan kulttuuriympäristöohjelma yhdessä asukkaiden, yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Kulttuuriympäristöohjelman tavoitteena on hyödyntää ja kehittää olemassa olevaa kulttuuriympäristöä. Ohjelman pohjana ovat kulttuuriympäristön kuvaukset, jotka perustuvat Varsinais-Suomen maakuntamuseon tekemiin rakennetun ympäristön inventointeihin. Turunmaan alueella Kemiönsaaresta on olemassa vuosina 2011-2013 kerätyt inventointitiedot, jotka on tallennettu Varsinais-Suomen maakuntamuseon inventointiportaaliin (MIP). Paraisten kaupungin alueelta rakennusinventoinnit on osittain tehty, mutta joiltakin alueilta ne vielä puuttuvat. Inventointitietoja täydennetään puuttuvilta osin siten, että ne kattavat koko alueen. Alueen jokaisella paikkakunnalla järjestetään työpajoja, joissa työstetään kulttuuriympäristöohjelmaa yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Työpajat järjestetään yhteistyössä Turunmaan korjausrakentamisyhdistys Curatio ry:n vetämän toisen, rakentajille suunnatun korjausrakentamisen tiedonvälityshankkeen kanssa, jossa on tavoitteena mm. innostaa ihmisiä pitämään rakennuksensa kunnossa korjaamalla ne ajoissa. Kulttuuriympäristöohjelma -hankkeessa hyödynnetään myös tiedonvälityshankkeessa pidettäviä korjausrakentamiseen liittyviä seminaareja. Tuloksena syntyy Turunmaan kulttuuriympäristöohjelma, jossa on kulttuuriympäristökuvaukset analysoituna sekä paikalliset kulttuuriympäristön hoidon tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset. Ohjelmaan liitetään myös korjausrakentamisen tiedonvälityshankkeessa tuotetut konkreettiset korjausrakentamisohjeet. Kulttuuriympäristöohjelmaa voidaan hyödyntää kaikissa kylien kehittämishankkeissa, korjausrakentamisessa, maisemanhoidossa ja maankäytönsuunnittelussa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10053

Aloituspäivämäärä

30.09.2015

Loppumispäivämäärä

20.10.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kulturlandskap

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt