Hanke
Investering - 90622

TURVA-teemahanke

Veej'jakaja ry

31.01.2019 - 17.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Teemana on terveyteen, turvallisuuteen ja esteettömyyteen liittyvät investoinnit. Toimenpiteinä voivat olla mm. elvytys- ja alkusammutusvälineistön hankinta mukaan lukien aiheeseen liittyvä koulutus sekä lukitus-, valvonta- tai sähköjärjestelmien uusiminen tai kunnostaminen. Investoinnilla tarkoitetaan tässä hankkeessa kustannusarvioltaan 500 - 10 000 euron hankintaa. Tuki toimenpiteille on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

90622

Aloituspäivämäärä

31.01.2019

Loppumispäivämäärä

17.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt