Projekt
Utvecklingsprojekt - 10630

Turvaa maaseudulle

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

01.07.2015 - 24.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Turvaa maaseudulle -hanketta hallinnoi Joensuun kaupungin omistama Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos (päätoteuttaja). Hankekumppaneina (osatoteuttajina) toimivat Pohjois-Karjalan pelastusalanliitto ja Maaseudun Sivistysliiton Itä-Suomen aluetoimisto. Hankkeen taustalla on vuonna 2012 käynnistetty pilotointi, jossa kokeiltiin käytännössä pelastusryhmien kokoamista ja kouluttamista Kiteen Kesälahden, Kontiolahden ja Valtimon kylissä. Hankkeen avulla tuetaan kylien ja maaseudun kehittämistä ja sen avulla lisätään asuinympäristön turvallisuutta sekä kehitetään kylien yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Hankkeen yleistavoitteena on entistä turvallisempi maakunta, johon asukkaat voivat itse vaikuttaa. Hankeen konkreettiset tavoitteet ovat seuraavat: 1. muodostaa koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle kylän pelastusryhmät, jotka kykenevät tarvittaessa toimimaan pelastustoimen tukena poikkeavissa tilanteissa (esimerkiksi laajoissa myrskytuhotilanteissa) 2. lisätä asukkaiden osallistumista kyläturvallisuuden ylläpitämiseen sekä kehittämiseen (esimerkiksi kylän turvallisuussuunnitelman laatiminen ja toimeenpano) 3. kannustaa naapuriavun antamiseen eli kyläyhteisön sisällä lähimmäisestä huolehtimiseen (naapuriapuringin muodostaminen).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

10630

Startdatum

01.07.2015

Slutdatum

24.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner