Hanke
Utvecklingsprojekt - 202251

Turvallinen pyörämatkailu Tenojokilaaksossa

Utsjoen kunta

31.05.2022 - 30.03.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tarvittavat yleishyödylliset selvitykset Tenojokivarteen, joiden avulla alueelle pystytään kehittämään turvallista ja vastuullista pyöräilymatkailuliiketoimintaa sekä luontomatkailua. Kehitystyön tuloksena tavoitetaan uusia matkailun kohderyhmiä alueelle. Toteutettavat selvitykset ovat yleishyödyllisiä ja koko kunnan yrittäjiä, kaupallista alaa, sekä muita palvelujen tuottajia tukevia. Lisäksi turvallisuussuunnitelman myötä on tarkoitus kehittää myös mm. kuntalaisten liikenneturvallisuutta. Utsjoen kunnassa alkaa TENO Outdoor -hanke, jonka tavoitteena on elvyttää Tenojokilaakson yritystoimintaa vastuulliseen matkailuun liittyvillä palvelutuotekokonaisuuksilla. Tämän hankkeen toteutumisen kannalta on tärkeää, että Tenojokivarren alueelta toteutetaan oleelliset selvitykset sekä kartoitukset, joiden avulla palvelukokonaisuuksista pystytään kehittämään turvallisia sekä vastuullisia. Hankkeessa tehdään seuraavat selvitykset sekä suunnitelmat Seututie 970 myötäilevän matkailuinfran ja matkailuliiketoiminnan kehittämisen tueksi: 1. Alueen turvallisuusselvitys ja -suunnitelma 2. Logistiikkaselvitys 3. Opastussuunnitelma Kartoitukset/selvitykset tullaan toteuttamaan pääosin ostopalveluina. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö 20 % työajalla ja hankekoordinaattori 15 % työajalla. Hankkeen kesto on 1.6.2022-31.3.2023 ja kustannusarvio 45 573 euroa. Tenojoen lohestuskielto on ajanut Utsjoen kunnan yrittäjät laajamittaiseen ahdinkoon. Utsjoen kunnassa on tämän takia käynnissä rakennemuutosprosessi, jossa edistetään laajalla hankekokonaisuudella uutta elinkeinotoimintaa, uusia kohderyhmiä, lisätään yrittäjien osaamista muutostilanteessa ja parannetaan mm. matkailua. Rakennemuutoskokonaisuutta on suunniteltu laajalla alueellisella yhteistyöllä ja yhdeksi tärkeimmistä kehittämiskohteista on valikoitunut Tenoa myötäilevän seututie 970 kehittäminen erityisesti kansainvälisen pyöräilymatkailun näkökulmasta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

202251

Aloituspäivämäärä

31.05.2022

Loppumispäivämäärä

30.03.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

aktivitetsturism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt