Projekt
Investering - 211297

Turvallisuutta ja hyvinvointia kyliin

Kuudestaan ry

23.02.2022 - 30.09.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kuudestaan ry:n Turvallisuutta ja hyvinvointia kyliin -teemahanke -teemahankkeen tavoitteena on rahoittaa noin 15 turvallisuutta lisääviä hankintaa ja hyvinvointia lisääviä harrastusvälineiden hankintaa. Toteutettavilla toimenpiteillä lisätään asukkaiden tuvallisuutta ja mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan, parannetaan asumisviihtyisyyttä ja tehostetaan yhteisessä käytössä olevien harrastustilojen käyttöä. Investoinnit voivat olla suuruudeltaan 1.000-5.000 euroa ja tukea voidaan myöntää 75% kustannuksista. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 61.579,41 euroa. Ensimmäisessä vaiheessa tiedotetaan avoimella menettelyllä hankerahoituksen avautumisesta pienien investointien toteuttamiseksi ja avustetaan hakemusten valmistelussa. Toisen vaiheen aikana avustetaan hakijoita hankkeiden käynnistämisessä, toimenpiteiden toteuttamisessa, maksatusten hakemisessa ja seurataan hankkeiden toteutumista suunnitelman mukaisesti. Hakijoille pidetään tarvittaessa tiedotus- ja verkostoitumistilaisuuksia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

211297

Startdatum

23.02.2022

Slutdatum

30.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner