Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 148402

Turvallisuutta ja nykyaikaa vapaaehtoiseen pelastustoimintaan

Pudasjärven Ilmailukerho ry

31.12.2020 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tämä hanke palvelee yhteiskunnallisesti merkittävän palo- ja pelastuslentotoiminnan, SAR- toiminnan jatkumisen mahdollistamista Pudasjärvellä. Alueella ja sen vaikutuspiirissä on kymmeniä vapaaehtoisia lentoetsijöitä, tehtävänjohtaija sekä lentäjiä valmiina toimimaan pelastustoimen johtamissa palo- ja pelastustehtävissä. Tärkeimmät komponentit ilmasta tapahtuvaan etsintään ovat henkilöstön osaaminen sekä käytettävän kaluston ajanmukaisuus ja turvallisuus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

148402

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt