Projekt
Utvecklingsprojekt - 190444

Turvemaiden viljanviljelyssä syntyvä ilmasto- ja vesistökuormitus sekä niiden hillintä (Viljapäästö)

Luonnonvarakeskus

03.07.2022 - 31.10.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa tutkitaan nurmen uusimisen yhteydessä turvemaalla viljellyn rehuviljan ilmasto- ja vesistökuormitusta ja siinä erityisesti turvekerroksen paksuuden vaikutusta molempien kuormitusten määrään ja koostumukseen. Hankkeessa kehitetään lisäksi säätösalaojitusta osana pellon vesitalouden hallintaa. Hankkeen toteuttamissa muokkauskokeissa tutkitaan turvepellon muokkausajankohdan ja -menetelmän vaikutusta rehuviljan ja nurmen suojakasvina viljeltävän rehuviljan kasvihuonekaasupäästöihin. Tulosten toivotaan lisäävän päätöksenteossa kaivattua tietoa turvemaiden viljelyn synnyttämästä ympäristökuormituksesta. Hankkeen toteuttaa Luonnonvarakeskus yhdessä Oulun yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

190444

Startdatum

03.07.2022

Slutdatum

31.10.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner