Projekt
Utvecklingsprojekt - 83215

Turvemaiden viljelyn haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen

Luonnonvarakeskus

01.01.2019 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa etsitään tutkimuksen, asiantuntija kuulemisien ja käytännön kokemusten avulla toimintamalleja turvemaiden viljelystä syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen ja salaojavesivalunnan ravinnehävikkien hallintaan eloperäisten maiden viljelyssä. Hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa käsitellään myös ilmastonmuutosta sekä sen hillinnän että synnyttämien muutosten näkökulmista. Pohjois-Pohjanmaan alueella 1.1.2019 - 31.12.2021 välisenä aikana toteutettava hanke sisältää työpaketit: 1) Tiedonsiirto ja aktivointi, 2) Turvemaan viljelyn kasvihuonekaasu päästöt ja niiden vähentäminen, 3) Turvemaiden viljelyn tuottama vesistökuormitus ja 4) Tiedotus. Hankkeen toteuttaa Luonnonvarakeskus partnerinaan ProAgria Oulu. Hankkeen kohderyhmä ovat: viljelijät, urakoitsijat, suunnittelijat, neuvojat, viranomaiset, tarvikemyyjät, jalostava teollisuus ja opiskelijat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

83215

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Vattenskydd och återföring av näringsämnen

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner