Hanke
Utvecklingsprojekt - 97434

Turvetta korvaavat uusiutuvat kuivikemateriaalit

Luonnonvarakeskus

31.07.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Turve sopii kuivikkeeksi eläinsuojiin sekä lypsykarjalle, lihanaudoille, emakoille, porsaille, siipikarjalle, hevosille että turkiseläimille ja tilat käytävätkin sitä vuosittain runsaat miljoona kuutiota. Turvekuivike vähentää lannan typen haihtumista, hajuhaittoja sekä ravinteiden ja haitta-aineiden huuhtoutumista. Koska turve luetaan fossiiliseksi luonnonvaraksi, sen käyttöä tulee ympäristösyistä vähentää ja siirtyä uusiutuviin ja/tai kierrätyspohjaisiin materiaaleihin. Selvitysten mukaan suomaan tehollinen päästö-kerroin on keskimäärin noin 6 % korkeampi kuin turpeen polton päästökerroin ja 20 % korkeampi kuin kivihiilen polton päästökerroin. Haasteena on löytää kohtuuhintaisia, korvaavia materiaaleja, joilla voidaan saavuttaa vastaavat kuivikeominaisuudet kuin turpeella ja joita olisi lisäksi hygieenistä ja turvallista käyttää. Tässä hankkeessa selvitetään teollisuustuotannon sivujakeiden ja muiden uusien kuitumateriaalien soveltuvuutta kuivikekäyttöön testaamalla niiden ominaisuuksia pienimittakaavaisilla kokeilla että käytännön mittakaavassa. Lisäksi selvitetään korvaavien kuivikkeiden mahdolliset vaikutukset lannan kierrätykseen ja jatkojalostukseen. Elinkaariarvioinnilla todennetaan uusien kuivikevaihtoehtojen ja niiden käyttöketjujen ympäristövaikutukset turpeen käyttöön verrattuna. Lisäksi arvioidaan korvaavien kuivikkeiden kustannusvaikutuksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

97434

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Riksomfattande projekt

Erityistavoite

3

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
Ny affärsverksamhet
djurens välbefinnande
jordbruk
klimatförändring
produktutveckling
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt