Hanke
Utvecklingsprojekt - 15901

Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.03.2016 - 03.02.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle on maaseudun puutuoteteollisuuden mikro- ja pienyritysten tarpeista lähtevä monialainen neuvontahanke. Se tähtää yritysten osaamiseen lisäämiseen ylimaakunnallisesti Etelä-Suomen alueella. Kohderyhmänä ovat alueella toimivat puuta hyödyntävät ja sitä jalostavat metsäteollisuuden yritykset ja niihin liittyvän tuotannon ja palvelun yritykset pois lukien alkutuotannon yritykset. Hanke toteutetaan Suomen metsäkeskuksen (SMK) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kumppanuushankkeena. Sen yhteisenä tavoitteena on auttaa erityisesti mikro- ja pienyrityksiä työskentelemään tavoitteellisesti tuotekehityksen ja markkinoinnin eteen, toiminnan tason nostaminen sekä erityisesti aloittavien yritysten tukeminen osana kärkiyritysvetoista verkostoa. Kumppaneilla on osaamista ja uusinta tietoa puutuotealan digitaalisen liiketoiminnan, ympäristöviestinnän ja tuotekehityksen alalta. Hankkeessa tämä tieto jaetaan neuvontaan ja koulutukseen osallistuvien yritysten kanssa ja sovitetaan se yhdessä liiketoiminnan tarpeisiin. Uusi tieto ja välineet parantavat yritysten kilpailukykyä sekä koti- että vientimarkkinoilla. Kehitettävät toimintamallit soveltuvat hankkeeseen osallistuvia yrityksiä laajemmin käytettäväksi puutuotealan mikro- ja pienyrityksissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

15901

Aloituspäivämäärä

01.03.2016

Loppumispäivämäärä

03.02.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nätverk
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt