Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 45358

Tuuhosen kuitu

Tuuhosen kyläyhdistys ry

31.08.2017 - 08.09.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tuuhosen kuitu on hanke joka toteutetaan Tuuhosen ja osan Mustajärven kylän aluetta. Hakijana hankkeessa on Tuuhosen kyläyhdistys ry. Rakennettavaan valokuituverkkoon on liittymässä 63 liittyjää. Hankealueella on erittäin huonot nettiyhteydet ja myös TV:n näkyvyydestä on paikoittain suuria eroja hankkeen alueella. Tuuhosen alueella on paikkoja, joissa ei langaton netti toimi lainkaan. Hankkeen avulla pyritään turvaamaan kiinteistön omistajille nopeat ja toimivat nettiyhteydet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

45358

Aloituspäivämäärä

31.08.2017

Loppumispäivämäärä

08.09.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt