Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 13071

Tuulimyllyn kunnostus

Säräisniemen Museo- ja Kotiseutuyhd

31.08.2015 - 25.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Säräisniemen kotiseutumuseon tuulimylly vaatii pikaista kunnostusta, jotta mylly voidaan säilyttää tuleville sukupolville ja jotta sitä voidaan käyttää näyttelytoimintaan. Tarkoituksenamme on kunnostaa ja siirtää 1970-luvulla lahjakirjalla saamamme ns. Juusolan tuulimylly. Mylly on Kainuun vanhimpia tuulimyllyjä. Oulujärven seutu oli aikanaan Kainuun keskeisin tuulimyllyalue. Tuulimylly on siten tärkeä rakennus niin rakennus- kuin kulttuurihistoriallisesti Oulujärven rannalla sijaitsevalle Säräisniemen kotiseutumuseolle. Kunnostuksen yhteydessä tuulimylly puretaan, lahot hirret vaihdetaan vanhoista terveistä hirristä veistettyihin uusiin, siipitukki uusitaan ja myllylle rakennetaan siivet sekä uusitaan portaat ja osa siltalankuista. Tuulimylly kootaan uudelleen huolella tehdylle perustalle museon pihapiirissä muutamia kymmeniä metrejä nykyisestä paikasta avoimempaan paikkaan rantatörmälle, niin että se näkyy Oulujärven Painuanlahdelle. Myllyn huonon kunnon takia, emme ole viime vuosina voineet pitää Oulujärven kulttuurimaisemaan kiinteästi kuuluvaa tuulimyllyä avoinna yleisölle. Tämä on haitannut toimintaamme (erityisesti lapsivieraat). Kotiseutumuseon pihapiirin kokonaisuuden saaminen näyttelytoiminnan piiriin on tärkeä museon vetovoimaisuuden turvaamiseksi ja näyttelytoiminnan kehittämiseksi. Samalla voimme pelastaa tuulimyllyn. Oulujärven matkailulle vetovoimaiset kulttuurikohteet ovat tärkeitä. Tiivistyvä yhteistyö Rokua Geoparkin kanssa edellyttää kotiseutumuseomme perusinfrastuktuurin kuntoon saamista. Vaalan koululaitoksen vilkas kansainvälisyys lisää kulttuurikohteiden vaalimista. Rakennus- ja kulttuurihistoriallisen ja kulttuurimatkailullisen merkityksen lisäksi hankkeella pyritään turvaamaan Säräisniemen kotiseutumuseon positiivinen kehitys. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13071

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

25.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt