Hanke
Utvecklingsprojekt - 145823

Tuuppa juttusille

Yhteinen tupa ry

31.12.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Nivalassa toimii ikäihmisten matalan kynnyksen kohtaamispaikka Juttutupa, jota ylläpitää Yhteinen tupa ry. Hankkeen tavoitteena on kehittää, monipuolistaa ja lisätä Juttutuvan toimintaa, jolloin ikäihmisillä on enemmän osallistumisen mahdollisuuksia ja sosiaalista vuorovaikutusta vertaisryhmänsä kanssa. Hankerahoituksella palkattava työntekijä suunnittelee ja toteuttaa ikäihmisten tarpeista ja toiveista lähtevää toimintaa yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Monipuolinen toiminta tuo Juttutuvalle niitäkin ikäihmisiä, jotka eivät siellä vielä käy. Puhelinrinki on myös yksi työmenetelmä, joka tuo iloa itsensä yksinäiseksi kokeville. Hankkeessa kehitetään pienimuotoista Senioriparkkitoimintaa eli omaishoitaja tuo hoidettavansa Juttutuvalle oman asiointinsa ajaksi turvalliseen paikkaan. Hankkeen kohderyhmänä on yli 65-vuotiaat nivalalaiset ikäihmiset. Hanke kohdistuu negatiivista yksinäisyyttä kokeviin. Hyödyn saajina ovat itse ikäihmiset ja heidän läheisensä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

145823

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt