Projekt
Utvecklingsprojekt - 102251

Työskentele Lapin Taikamaassa – taiteilijakylän valmisteluhanke

Posion kunta

15.07.2019 - 16.09.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Posiolla on toteutettu useita hankkeita, joiden tavoitteena on ollut kehittää varsinkin keramiikan toimialaa. Yhtenä näkyvimpänä tuloksena on toteutettu yksitoista (11) keramiikkasymposiumia, joissa on vieraillut lähes 200 kansainvälistä keraamikkoa. Symposiumit ovat olleet osallistujille tavalla tai toisella subventoituja, eli osallistujat eivät ole itse maksaneet kaikkia symposium-kustannuksia. Toinen näkyvä tulos hankkeista realisoituu heinäkuussa 2020, jolloin IAC:n (International Academy of Ceramics) kansainvälinen kongressi toteutetaan Suomen Lapissa (Rovaniemi ja Posio). Muun muassa symposiumien osallistujapalautteiden sekä muiden yhteydenottojen perusteella on noussut esiin, että monet taiteilijat arvostavat työskentelymahdollisuutta Lapin Taikamaassa, Posiolla. He olisivat kiinnostuneita tulemaan Posiolle myös omalla kustannuksellaan. Tarvitaan selkeät suunnitelmat sekä esitteet siitä missä ja miten Posiolla voimme mahdollistaa eri toimialoja edustavien taiteilijoiden tilapäisen tai pysyvämmän työskentelyn. Hankkeen toteutusaika olisi 15.7.2019 - 17.1.2020. Hankkeen päätoimia olisivat: taiteilijakylälle sopivan maantieteellisen alueen kartoitus ja valinta, alustava arkkitehtisuunnitelma tarvittavista rakennuksista, kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelu alueelle, rakentamisen rahoitus- ja toteutusmallin suunnittelu sekä rakentamisen toteuttajayhteistyökumppanin etsintä ja valinta, suunnitelmien virtuaalinen mallinnus ja alueen sähköisen esittelymateriaalin valmistaminen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

102251

Startdatum

15.07.2019

Slutdatum

16.09.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner