Projekt
Utvecklingsprojekt - 17499

Työtä osuuskunnasta hanke

Rautalammin kunta

01.03.2016 - 08.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Työllisyyden hoitoon tarvitaan uusia toimintamalleja. Kunnat ovat TYP-lainsäädännön muutosten johdosta tarttuneet aktiivisesti työllistämistoimiin, mutta lisätoimenpiteitä tarvitaan, erityisesti työllistämistyöpaikkoja. Samanaikaisesti on aloja, joilla on ongelmia työvoiman saannin suhteen ja tilanteita, joissa työllistyminen perustuu määräaikaisiin työsuhteisiin, joiden välillä tapahtuvaan satunnaiseen työllistymiseen ei ole toimintamallia. Maassamme tunnetaan henkilöstön omistaman työosuuskunnan toimintamalli, joka syntyi vastaamaan 1990-luvun laman työllistymisongelmiin. Näitä monialaisia osuuskuntia perustivat työttömät työnhakijat, ja perustamista tuettiin lähinnä työvoimakoulutuksin. Nämä osuuskunnat olivat luonteeltaan työhön integroivia yrityksiä. Nyttemmin työosuuskuntien ohelle on syntynyt muutamia osuuskuntia, joiden liikeideaan on liittynyt tiiviisti työllistäminen ja palkkatuen hyödyntäminen. Näitä voidaan pitää työhön integroivina yhteiskunnallisina yrityksinä, eli niiden keskeisin tavoite on työllistäminen - liiketoiminta on väline tähän. Tässä hankkeessa lähdetään rakentamaan Rautalammille ja Suonenjoelle paikallisen työllistämisen mallia osuustoiminnan pohjalta. Mallissa hyödynnetään sekä työosuuskunnan että työhön integroivan yhteiskunnallisen yrityksen mallia ja niistä saatuja käytännön kokemuksia, sekä sovelletaan niitä paikalliseen toimintaympäristöön. Mallilla pyritään yhdistämään työllistäminen sekä paikallisiin työvoima- ja palvelutarpeisiin vastaaminen. Paikallisuuden ja osuustoiminnan yhteisvaikutuksesta syntyvään osallisuuteen perustuva malli on sovellettavissa laajemminkin, ja sitä voidaan vertailla myös muuntyyppisiin työllistämisratkaisuihin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

17499

Startdatum

01.03.2016

Slutdatum

08.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner