Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 245913

Työturvallisuuden parantaminen

Kerman Kala

15.05.2023 - 30.11.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on parantaa kalastuksen työturvallisuutta uusimalla työvalot ja rantautumisvalot, sekä mastovalot. Mastovalojen lisäämisen myötä vesillä liikkuva kalastaja on paremmin nähtävissä muille. Lisäksi hankitaan pelastusrengas vedenvaraan joutumista ja hätätilanteita varten kalastajan työturvallisuuden parantamiseksi. Veneen ohjaamoon vanhan penkin tilalle hankitaan uusi, ergonomisempi penkki jossa parempi ryhti turvaamaan selän toimintakyky pitkinä työpäivinä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

245913

Startdatum

15.05.2023

Slutdatum

30.11.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner